FALL 2017 COLLECTION

A’BOUT

A'bout at Barbara Pizik
A'bout at Barbara Pizik
A'bout at Barbara Pizik
A'bout at Barbara Pizik
A'bout at Barbara Pizik
A'bout at Barbara Pizik

TRANSIT

TRANSIT at Barbara Pizik
TRANSIT at Barbara Pizik
TRANSIT at Barbara Pizik

ENRICA

Enrica at Barbara Pizik
Enrica at Barbara Pizik
Enrica at Barbara Pizik

SHOSH

SHOSH at Barbara Pizik
SHOSH at Barbara Pizik

ARTICO

ARTICO at Barbara Pizik
ARTICO at Barbara Pizik

TAGLIOVIVO

TAGLIOVIVO at Barbara Pizik
TAGLIOVIVO at Barbara Pizik
TAGLIOVIVO at Barbara Pizik
TAGLIOVIVO at Barbara Pizik
TAGLIOVIVO at Barbara Pizik

ANARKH

ANARKH at Barbara Pizik
ANARKH at Barbara Pizik

ANDREA REYNDERS

Andrea Reynders at Barbara Pizik
Andrea Reynders at Barbara Pizik
Andrea Reynders at Barbara Pizik

JEWELRY

IRIT DESIGN

Iris Design at Barbara Pizik
Iris Design at Barbara Pizik
Iris Design at Barbara Pizik
Iris Design at Barbara Pizik
Iris Design at Barbara Pizik
Iris Design at Barbara Pizik
Iris Design at Barbara Pizik
Iris Design at Barbara Pizik
Iris Design at Barbara Pizik
iritdesign at Barbara Pizik
IritDesign at Barbara Pizik
IritDesign at Barbara Pizik